GA VOOR .FRL

Bron: Ga voor .FRL

GA VOOR .FRL

Uw Friese plek op internet
De plek die u kiest op internet zegt veel over wie u bent. Nu kunt u laten zien dat u voor Friesland staat. Hiermee onderscheidt u zich in Nederland en valt u op in de rest van de wereld.

Gericht op Friesland en de Friezen
Richt u zich op Friesland en is uw doelgroep Fries, dan is dit de uitgelezen kans om ze heel gericht te benaderen. Zo bent u meer verbonden met uw doelgroep en staat u samen voor .frl.

Nieuwe domeinnamen, vele marktkansen
De komst van .frl biedt ruimte voor vele nieuwe domeinnamen. Dit betekent meer kansen op de markt. Nu is het moment om de domeinnaam die bij .nl bezet was, de uwe te maken met .frl.

Wanneer kan Webspinner internet service een .frl domein voor u registreren?
Deze domeinnamen kunnen wij aanvragen vanaf 2 februari t/m 2 april 2015. In deze periode krijgen Friese bedrijven, organisaties en inwoners voorrang.

Vanaf 2 april worden de domeinen toegekend en kunt u live met uw nieuwe .frl domein. Vanaf 14 april begint de fase van algemene beschikbaarheid en gaat de toekenning op basis van het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

Tijdens de introductieperiode voor het brede publiek hebben Friese bedrijven, organisaties en Friese inwoners een streepje voor, dus laat die kans niet schieten.

Hiërarchie van domeinen
De introductie van .frl vindt gefaseerd plaats. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat (Friese) merken, overheden, bedrijven en inwoners met voorrang hun domein kunnen bemachtigen.

De toekenning van domeinen vindt tijdens de introductieperiode plaats via een vooraf bepaalde hiërarchie. Deze ziet er als volgt uit: merken gaan voor overheden, overheden gaan voor bedrijven en bedrijven gaan voor particulieren. Hierbij geldt altijd als hoofdregel dat Friese aanvragers voorrang hebben op niet-Friese aanvragers.

Indien er meer dan één persoon of organisatie met dezelfde status interesse heeft in dezelfde domeinnaam, vindt er een veiling plaats.

Wat kost een .frl domein?
We verwachten dat de prijs tussen de 40 en 60 euro per jaar (inclusief btw) komt te liggen.

 

 Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

TOP